Podstawy analizy danych z R

Ankieta – termin:

Ankieta – Doodle

Luźne uwagi, notatki:

delab.hackpad.com/DELab-szkolenie-R

Programy do zainstalowania:

Program kursu:

module_01_03_updated

  1. Biblioteki w R
  2. Import i export danych do/z R
  3. Struktury i klasy obiektów w R
  4. Podstawowe statystyki – podsumowanie danych
  5. Praca z dużymi zbiorami – pakiety plyr i data.table
  6. Podstawy wizualizacji danych i grammar of graphics z pakietem ggplot2

Połączenie Accesa z R