Warsztaty finansowe

Uwaga!

W związku z rozpoczętym remontem na WNE dyżury będą się odbywały w środy w godzinach 12:00-13:00 w siedzibie DELab UW w budynku BUW. Proszę o wcześniejsze potwierdzenie mailowe!

Wyniki – aktywność (w tym Raporty):

WF2016_oceny_Raport

Raporty zwolnione z zadania z wyceny: orangepl, assecopl, energa, bioton, tauron

WF2016_oceny_Raport_stats

 

 

Komentarze do prac domowych

WF2016_komentarze_v02

Komentarze ogólne (dla wszystkich):

Proszę zwracać uwagę na literówki i gramatykę!

praca 1:

Dla najważniejszych spółek w grupie proszę pamiętać o podawaniu % udziału w kapitale spółki.

praca 3

Warto było załączyć tabele lub wykresy. Również zwrócić uwagę na wskaźnik płynności i go zinterpretować. Z punktu widzenia wycena ważna jest szczególnie wartość środków pieniężnych. Z punktu widzenia płynności istotny jest udział (odpowiednio w kolejności płynności) środków pieniężnych – należności – zapasów. Dla spółek z dużą ilością zapasów ryzyko płynności jest większe. Proszę ostrożnie podchodzić do zalecanych w literaturze wartości wskaźnika. Przedział 1.5-2.0 określiłbym jako bardzo konserwatywny. 1.2-2.0 uważałbym za bliższy zalecanemu, przy czym okolice 2.0 można już rozpatrywać w kategoriach lekkiej nadpłynności (pytanie czy patrzymy z punktu widzenia inwestora i maksymalizujemy zyski/ minimalizujemy koszty zarządzania płynnością, czy z punktu widzenia analityka kredytowego – minimalizujemy ryzyko płynności/kredytowe)

praca 4

Mimo iż mamy spółki giełdowe (a więc możliwość wyznaczenia bety ze zrealizowanych cen) w ćwiczeniu chodziło o zdelewarowanie bety spółek podobnych i policzenie bety spółki z bety zdelewarowanej i wskaźnika D/E. Użycie jednak bety rynkowej nie jest traktowane jako błąd. W wycenie warto porównać obie wartości (rynkową betę i policzoną ze spółek podobnych).

Warto też szczególną uwagę zwrócić na spółki podobne.

praca 5

Proszę pamiętać o podawaniu źródła prognozy (MF, spółka, opracowanie własne itp.). Jest to szczególnie ważne przy wycenach (prognozie cash flow) ale również dotyczy poprzednich zadań.
Zakładanie liniowego wzrostu należałoby biznesowo uzasadnić. Szczególnie przy krótkim szeregu taka prognoza może być obarczona dużym błędem)

Przydatne linki:

Strona Damodarana

Strona Damodarana – Corporate Finance

Stooq

Google Finance

GPWinfostrefa

Ostrożnie z EBITDA

Materiały:

Zajęcia 1 – sylabus, zasady zaliczenia, wartość dla akcjonariuszy.

Warsztaty finansowe – zajęcia 1

Warsztaty finansowe – Zajęcia 2

Warsztaty finansowe – Zajęcia 3

Warsztaty finansowe – Zajęcia 4

Warsztaty finansowe – Zajęcia 5

Warsztaty_Zajęcia 6

Warsztaty_Zajęcia 7

Warsztaty_Zajęcia 8

Zajecia8_rozwiazania

Przykład z Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria Sierpińska, Dariusz Wędzki – poprawiony!

Miller-Orr model